پکیج فرمالیته اصفهان

پکیج فرمالیته اصفهان،شهرکرد، کویر:

1. فیلم برداری با دوربین SLR

2. فیلمبرداری هوایی (هلی شات)

3. عکاسی

4. ساخت کلیپ

5. تحویل فایل عکس ها

6. آلبوم

توضیحات: مدت زمان کلیپ 5 تا 6 دقیقه است و بستگی به لوکیشن، انرژی و همکاری شما با فیلمبردار دارد. میتوانید آلبوم را از پکیج حذف کنید. این پکیج یک روزه اجرا می شود و رفت و آمد به عهده ی عروس و داماد میباشد.

پکیج فرمالیته اصفهان